ΤΕΤΑΡΤΗ 15/8/2018 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - Wednesday 8/15/2018 RUN ROUTES SUNDAY - ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΦΑΡΚΑΙΝΑ-ΚΑΛΟΥΤΑ)