Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

1ο - 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ