Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε.