Από την Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2019 έως  Μ. ΠΕΜΤΗ 25/4/2019  θα εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια καθημερινής. Την Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2019 θα εκτελεστούν ειδικά δρομολόγια (ενότητα πληροφορίες ΚΤΕΛ) Το Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4/2019 δρομολόγια Σαββάτου Την ΚΥΡΙΑΚΗ 28/4/2019 δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο. Την ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019 και την ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5/2019 θα εκτελεστούν δρομολόγια ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΟΥΤΑ