Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ