Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

Δ.Ε.Η. (ΓΡΑΦΕΙΑ)