ΠΕΜΠΤΗ 28/10/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΕΛ)

ΦΑΡΚΑΙΝΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)