ΠΕΜΠΤΗ 28/10/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΕΣ ΚΤΕΛ)

ΚΑΛΟΥΤΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)