Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

ΚΑΡΥΕΣ 2η ΣΤΑΣΗ