ΠΕΜΠΤΗ 28/10/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΕΛ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ (ΧΙΟ)