Σημαντική ανακοίνωση: Λόγω αναβάθμισης  στα λογισμικά των λεωφορείων, ενδέχεται η τοποθεσία που δίνει το λεωφορείο να μην είναι ακριβής

N.O.X (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)