Λόγω αναβάθμισης  στα λογισμικά των λεωφορείων, ενδέχεται η τοποθεσία που δίνει το λεωφορείο να μην είναι ακριβής 

N.O.X (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)