Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

Ν.Ο.Χ - ΓΗΠΕΔΟ ΧΙΟΥ