Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

ΟΔΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΑΠΑΛΑ (ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ)