Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

Ο.Τ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ