Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΜΙΧΑΪΛΙΔΗ