ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3/2020 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Χίος - Γρού - Χαλκείος - Ζυφιάς - Δαφνώνας - Χαλκειός - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή