Λόγω αναβάθμισης  στα λογισμικά των λεωφορείων, ενδέχεται η τοποθεσία που δίνει το λεωφορείο να μην είναι ακριβής 

Χίος - Ικα - Φόρος - Νοσοκομείο - Δασκαλόπετρα - Νοσοκομείο - Φόρος - Ικα - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή