Σημαντική ανακοίνωση: Λόγω αναβάθμισης  στα λογισμικά των λεωφορείων, ενδέχεται η τοποθεσία που δίνει το λεωφορείο να μην είναι ακριβής 

Χίος - Ικα - Φόρος - Αγ. Λουκά - Αγ. Μακάριο - Ρήγου - Μύλοι - Νοσοκομείο - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή