Χίος - Ικα - Φόρος - Αγ. Λουκά - Αγ. Μακάριο - Ρήγου - Μύλοι - Νοσοκομείο - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή