Από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -

Χίος - Κάμπος - Θυμιανά - Μέγα Λιμνιώνα - Καρφά - Αεροδρομίο - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή