ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/2020 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-- ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

Χίος - Γρού - Χαλκειός - Δαφνώνας - Ζυφιάς - Χαλκείος - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή