ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3/2020 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Χίος - Γρού - Χαλκειός - Δαφνώνας - Ζυφιάς - Χαλκείος - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή