ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ LIVE ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Χίος - Γρού - Χαλκειός - Δαφνώνας - Ζυφιάς - Χαλκείος - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή