Χίος - Βασιλεώνοικο - Βαβύλοι - Εργατικές Κατοικίες -Χαλκειός - Ζυφιάς - Δαφνώνα -Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή