ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3/2020 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Χίος - Νοσοκομείο - Φόρος - Ερειθιανή - Δασκαλόπετρα - Νοσοκομειο - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή