Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

Ο.Τ.Ε. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ