Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ)