ΛΟΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η LIVE ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΦΑΡΚΑΙΝΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)