Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΦΟΙΤΙΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΧΙΟΥ-ΤΑΓΜΑ