Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΜΑΡΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ)