Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΟΥΤΑ