Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ (ΝΗΣΙ)