Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΑΤΣΙΔΑ (ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ)