Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ 2η ΣΤΑΣΗ