Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ