Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

Χίος - Νοσοκομείο - Δασκαλόπετρα - Ερειθιανή - Φόρος - Νοσοκομείο - Χιος

Επιχειρήσεις στην περιοχή