Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση διπλής απλής μάσκας ή μονής υψηλής προστασίας είναι υποχρεωτική

Χίος - Γρού - Χαλκείος - Ζυφιάς - Δαφνώνας - Χαλκειός - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή