ΔΕΥΤΕΡΑ 15/8/22 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ--ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/7 ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ)- Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση διπλής απλής μάσκας ή μονής υψηλής προστασίας είναι υποχρεωτική

Χίος (Πειραιώς) - Ν.Ο.Χ - Φάρκαινα - Ν.Ο.Χ. - Χίος (πλατεία) (Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης)

Επιχειρήσεις στην περιοχή