Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

Χίος - Κάμπος - Θυμιανά - Μέγα Λιμνιώνα - Καρφά - Αεροδρομίο - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή