Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

Χίος - Βασιλεώνοικο - Βαβύλοι - Εργατικές Κατοικίες -Χαλκειός - Δαφνώνα - Ζυφιάς - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή