ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9/2022 (ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022-2023) - Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση διπλής απλής μάσκας ή μονής υψηλής προστασίας είναι υποχρεωτική

Χίος - Γρού - Χαλκειός - Δαφνώνας - Ζυφιάς - Χαλκείος - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή