ΛΟΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η LIVE ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Χίος - Γρού - Χαλκειός - Δαφνώνας - Ζυφιάς - Χαλκείος - Γρού - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή