Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση διπλής απλής μάσκας ή μονής υψηλής προστασίας είναι υποχρεωτική

Χίος - Κάμπος - Νεοχώρι - Θυμιανά - Φραγκοβούνι - Γηροκομείο - Χίος

Επιχειρήσεις στην περιοχή